Modele łańcuchów dostaw

Modèle nie uwzglà takich elementów Jak: Administracja sprzedażą, rozww technologiczny, projektowanie, Serwis posprzedażny. SCOR (ang. Chaîne d`approvisionnement opération de référence-modèle) “został po raz Pierwszy opublikowany w 1996 Roku przez Organizację Conseil de la chaîne d`approvisionnement. SCOR został Zaprojektowany z myślą o umożliwieniu przedsiębiorstwom sprawnej komunikacji, porównywaniu oraz czerpaniu wiedzy OD konkurencji i innych przedsiębiorstw skupionych w danej branży, Jak i Poza nią. Producenci, dostawcy, dystrybutorzy i detaliści Dzięki użyciu modelu SCOR mają Możliwość oszacowania efektywności swoich łańcuchów dostaw oraz określenia i zmierzenia konkretnych procesów operacyjnych. (Fuks K. 2009) “Model SCOR reguluje operacje związane z planowaniem, zakupem, wytwarzaniem i dostarczaniem produktów w ramach łańcucha dostaw. Nie jest natomiast wykorzystywany w procesach Projektowania je produktów Rozwoju, administrtrowania ich sprzedażą i obsługi posprzedażnej, co z Wbrew Jáchyme interpretacji łańcucha dostaw ogranicza jego zastosowanie do DOSKONALENIA procesów w sferze logistyki. (Witkowski J. 2003, art. 22) Modèle Ten bazuje na pięciu głównych procesach SCM (Supply Chain Management): Planowania, zaopatrzenia, Produkcji, dostaw i zwrotów oraz wyróżnia Cztery poziomy szczegółowości. Konkurencyjnym wobec Tego modelu jest SCM modèle zaproponowany przez Organizację Global Supply Chain Forum (GSCF).

Dla Osiągnięcia odpowiedniej elastyczności wobec zmieniających się oczekiwań klientów istotnym jest Więc zapewnienie ścisłej współpracy dostawców, przepływów odpowiednich Informacji pomi, oczyska jednostkami. Szybka i niezakłócona obsługa klientów, zgodnie z ich oczekiwaniami nie jest także możliwa bez wymiany Informacji pomigozy ostatecznymi nabywcami, un dystrybutorami. Umożliwia à z jednej strony szybkie Składanie zamówień wpływające na planowanie Produkcji i dostaw oraz informowanie o zmianach preferencji (zmiany specyfikacji towarów), a z drugiej strony powiadamianie odbiorców o postępach w la realizacji zapotrzebowania. Dostawcy dążą wprawdzie do obowiązywała pełniej kontroli nad przebiegiem własnej działalności, ALE w skali całego łańcucha realizują także planowanie i koordynowanie przepływów: Model referencyjny łańcucha dostaw (ang. Opération chaîne d`approvisionnement référence-modèle, SKR. SCOR) – jest modelem opublikowanym przez Organizację SCC (Supply-chaîne Conseil), qui służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego Pierwsza wersja powstała jesienią 1996 Roku. Jak zauważył j. Witkowski, koncepcja łańcucha dostaw powstała jako Alternatywa wobec tradycyjnego tytułach postrzegania RELACJI między dostawcami i odbiorcami, które charakteryzują antagonizmy, wykorzystywanie własnej sily przetargowej oraz związane z tym przesuwanie Fundusz ponoszenia zwiększonych kosztów na kooperanta. Określając Podstawowe zasady zarządzania łańcuchem dostaw Można wykorzystać jako inspirację pełni prezentowane przez Organizację zajmującą się rozwijaniem wiedzy je doradztwem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem APICS (skrót OD pierwotnej nazwy: Société américaine de contrôle de la production et des inventaires, Obecnie Organizacja określa się jako la Société éducative pour la gestion de Résorce-Edukacyjne Stowarzyszenie zarządzania zasobami). Na tej podstawie Można wyróżnić: biznesowe korzyści, jakie odnoszą firmy Dzięki zastosowania łańcucha dostaw: W metodologii modelu SCOR wyodrębnia się atrybuty efektywności, podzielone na Dwie Kategorie: skuteczność i sprawność.

Skuteczność jest kategorią, która skupia się na kliencie, natomiast sprawność jest Kategoria skupiająca się na organizacji wewnętrznej. Ne kategorii skupiającej się na kliencie zalicza się Trzy atrybuty: niezawodność, Czas Reakcji oraz zwinność. Natomiast w kategorii skupiającej się na organizacji wewnętrznej wyodrębniamy Takie atrybuty Jak: koszty oraz Zarządzanie aktywami cele stosowania takich rozwiązań odzwierciedlone są w definicjach zarządzania łańcuchem dostaw.